“Sąd Najwyższy podtrzymał stanowisko, że roszczenia banku i konsumenta są niezależne, nie ulegają automatycznie wzajemnej kompensacji – poinformował w piątek Sąd Najwyższy po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej dotyczącej kredytów walutowych.

Sąd Najwyższy potwierdził, że wzajemne rozliczenia stron powinny być oparte na tzw. teorii dwóch kondykcji.

Przypomnijmy, że w przypadku orzeczenia stwierdzającego nieważność umowy kredytowej kluczowego znaczenia nabierają kwestie wzajemnych rozliczeń stron. Ścierają się tutaj dwa punkty widzenia:

  1. Według teorii dwóch kondykcji każde roszczenie o wydanie wzbogacenia traktuje się oddzielnie i niezależnie od drugiego. Takie roszczenie może zostać potrącone, jak również może być dochodzone w drodze powództwa wzajemnego.
  2. Zgodnie z teorią salda świadczenie wzajemne traktuje jako pozycję, którą od razu należy odjąć od wzbogacenia tak, że druga strona świadczenia wzajemnego zwraca jedynie nadwyżkę otrzymanego świadczenia ponad wartość świadczenia, które sama spełniła.” jak podaje portal bankier.pl

Subiektywne należy wyrazić własny pogląd na cały problem związany z kredytami we frankach. Obecne spory są wynikiem zmiany politycznego zapatrywania na prawo. Owszem część osób stwierdzi, że konsument nie wiedział co robił. Tylko, że konsument póki zarabiał z miesiąca na miesiąc biorąc kredyt na którego nie było go stać (idealnie podejście biorących kredyty prezentuje film Bankstersi, gdzie kilka prostych pytań zadanych przez sprzedawcę kredytowego jest zbyt dużą ilością problemów), nie miał nic przeciwko. Obecnie mimo iż kredyt finalnie jest tańszy niż kredyt złotówkowy dla wielu osób, które w danym okresie nie powinny dostać kredytów, a dostały, bo chytrość wygrała. Jednak jak to jest z prawem, każdy ma prawo do walki o swoje poglądy. Stare powiedzenie mówi, że nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, a w tej sytuacji przy anulowania obciążeń kredytowych bez równoważnego obciążenia kosztem pieniądza w drugą stronę taki stan miałbym miejsce.

Udostępnij na Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu